Regelhulp Premiekortingen en LIV

Welkom op de regelhulp premiekortingen en lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze regelhulp van de Rijksoverheid helpt werkgevers om vast te stellen of zij recht hebben op het lage-inkomensvoordeel en/of een premiekorting.

Deze regelhulp kunt u gebruiken voor de volgende werknemers:

 • werknemers die een uurloon hebben tussen de 100% en 125% van het minimumloon
 • werknemers die uit een uitkering in dienst zijn gekomen
 • herplaatste werknemers vanuit de WIA

Door het invullen van maximaal acht vragen komt u te weten:

 • of u recht heeft op het LIV en/of een premiekorting
 • de hoogte van het LIV en/of een premiekorting
 • de duur van het LIV en/of een premiekorting
 • hoe u het LIV en/of een premiekorting moet toepassen

Bij het invullen van de regelhulp is het belangrijk dat u weet of uw werknemer vanuit een uitkering in dienst is gekomen, en zo ja welke. Ook zijn de leeftijd en het uurloon van de werknemer belangrijke gegevens.

Toelichting LIV:

Het LIV treedt per 1 januari 2017 in werking. Het LIV is voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben met een uurloon tussen 100% en 125% van het minimumloon. Indien u recht heeft op het LIV wordt deze door de Belastingdienst automatisch uitbetaald.

Toelichting premiekortingen:

Er zijn vier verschillende premiekortingen:

 • De premiekorting jongere werknemer is voor werkgevers die in 2014/2015 een werknemer tussen de 18 en 27 jaar in dienst hebben genomen
 • De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer is voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen of een werknemer vanuit de WIA herplaatsen
 • De premiekorting oudere werknemer is voor werkgevers die een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst nemen die uit een uitkering komt
 • De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak is voor werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen

Premiekortingen
Hier wordt een disclaimer tekst geplaatst. Deze is nog niet gedefinieerd! Work in progress.