Regelhulpen

Regelhulpen zijn digitale hulpmiddelen die de ondernemer aangeven welke regels op hem van toepassing zijn en welke maatregelen hij moet nemen. De ondernemer vult online een vragenlijst in. Op basis van zijn antwoorden worden de vragen steeds specifieker; wat er voor zijn bedrijf niet toe doet wordt overgeslagen. Het resultaat is een lijst met maatregelen toegesneden op zijn bedrijfssituatie. De regelhulp licht ook relevante wet- en regelgeving toe. Een regelhulp geeft een ondernemer dus inzicht in plichten voortkomend uit wet- en regelgeving en is bedoeld als instrument om de regeldruk voor ondernemers te verminderen.

Programma Regelhulpen

Het programma Regelhulpen werkt in opdracht van het ministerie van EZ (directie Regeldruk en ICT) en faciliteert de ontwikkeling van regelhulpen. Het heeft als doelstelling om samen met overheden, brancheverenigingen en ondernemers een functionerend stelsel van regelhulpen neer te zetten.

Beschikbare Regelhulpen

Selecteer hier onder een van de beschikbare Regelhulpen